Våre menigheter


Kvinesdal kirkelige fellesråd har tre kirker; Kvinesdal, Feda og Fjotland.
Under ligger litt informasjon om de forskjellige kirkene.

 

Feda menighet

Les mer

 

Fjotland kyrkjelyd

Les mer

 

Kvinesdal menighet

Les mer

 

Fellesrådet

Les mer