Kvinesdal menighet


Kvinesdal menighet har som motto "For hele mennesket". I dette ligger at vi ønsker å være tilstede for alle mennesker i alle livsfaser, og arbeidet vårt bærer preg av dette.