Konfirmant 2023


Velkommen til å melde deg som konfirmant 2023 i menighetene i Kvinesdal!

Les mer

 

Konfirmant 2023


Velkommen til å melde deg som konfirmant 2023 i menighetene i Kvinesdal!

Les mer

 

Ledig stilling som organist i Kvinesdal - 2. gangs utlysing


Vi søker en kirkemusiker til menighetene i Kvinesdal i inntil 70 % stilling. En del av stillingen er knyttet til barn og ungdom.

Les mer

 

Ledig stilling som organist i Kvinesdal - 2. gangs utlysing


Vi søker en kirkemusiker til menighetene i Kvinesdal i inntil 70 % stilling. En del av stillingen er knyttet til barn og ungdom.

Les mer

 

Støtte til diakoniarbeidet


Les mer

 

Støtte til diakoniarbeidet


Les mer

 
 

Menighetsbladet Treklang

Les mer

 

Gaver

Les mer

 

Fjotland kyrkjelyd

Les mer

 

Kvinesdal menighet

Les mer

 

Feda menighet

Les mer

 

Kvinesdal kirkelige fellesråd

Les mer

 

Menighets- og bedehus og andre menigheter

Les mer

Flere saker