Felleskirkelig gudstjeneste fra Kvinesdal kirke 24. januar


Søndag 24. januar kl 11 sender vi felleskirkelig gudstjeneste fra Kvinesdal kirke på Radio Kvinesdal og facebook.com/kvinesdalmenighet . 

Les mer

 

Felleskirkelig gudstjeneste fra Kvinesdal kirke 24. januar


Søndag 24. januar kl 11 sender vi felleskirkelig gudstjeneste fra Kvinesdal kirke på Radio Kvinesdal og facebook.com/kvinesdalmenighet . 

Les mer

 

Smittevernveileder


19. Januar ble ny smittevernveileder for kirkene oppdatert. Den viderefører en streng linje, men åpner opp for barna- og ungdomsaktivitet, samt arrangement på inntil 10 deltakere.

Les mer

 

Smittevernveileder


19. Januar ble ny smittevernveileder for kirkene oppdatert. Den viderefører en streng linje, men åpner opp for barna- og ungdomsaktivitet, samt arrangement på inntil 10 deltakere.

Les mer

 

Støtte til diakoniarbeidet


Les mer

 

Støtte til diakoniarbeidet


Les mer

 
 

Menighetsbladet Treklang

Les mer

 

Kvinesdal menighet

Les mer

 

Feda menighet

Les mer

 

Fjotland kyrkjelyd

Les mer

 

Kvinesdal kirkelige fellesråd

Les mer

 

Menighets- og bedehus og andre menigheter

Les mer

Flere saker

Nettsidekalender