Kontaktinformasjon


Kvinesdal kirkelige fellesråd

Adresse: Nesgata 12, 4480 Kvinesdal - se kart
Telefon:
38 60 20 08
Epost:
post@kvinesdal.kirken.no

Mandag - fredag kl 08:00-15:00

Trosopplærer

Cathrine Violetta Rafoss Aagedal

95745246

Send e-post

Kirketjener Kvinesdal kirke

Merete Breimoen

91584584

Send e-post

Kirketjener Feda kirke

Asbjørn Grøtteland

97730803

Send e-post

Diakonal medarbeider

Frank Arne Hammerø

41047176

Send e-post

Driftsleder for gravplassene

Djoerd van Kammen

41645853

Send e-post

Sokneprest i Fjotland og Feda

Sverre Elgvin Lied

98627711

Send e-post

Administrasjonsleder

Turid Nedland

+4745631513

Send e-post

Kirketjener Fjotland kyrkje

Espen Rogstad

91313741

Send e-post

Kirkeverge

Per Øistein Rogstad

41457584

Send e-post

Sokneprest i Kvinesdal

Leiv Gunnar Skiftun

90157247

Send e-post

Kantor

Ådne Svalastog

48286299

Send e-post

Konsulent

Sylvi Anita Vatland

45632339

Send e-post

Gravplassarbeider

Terje Vatland

95020358

Send e-post