Kontaktinformasjon


Kvinesdal kirkelige fellesråd

Adresse: Nesgata 12, 4480 Kvinesdal - se kart
Telefon:
38 60 20 08
Epost:
post@kvinesdal.kirken.no

Mandag - fredag kl 08:00-15:00

Trosopplærer

Cathrine Violetta Rafoss Aagedal

95745246

Send epost

Kirketjener Kvinesdal kirke

Merete Breimoen

91584584

Send epost

Kirketjener i Feda

Vigdis Tveit Dugan

90052364

Send epost

Sokneprest i Kvinesdal

Gunn Elvebakk

41571356

Send epost

Diakonal medarbeider

Frank Arne Hammerø

41047176

Send epost

Gravplassarbeider vikar

Tobias Ueland Håland

95186241

Send epost

Organist i Kvinesdal kirke

Ilze Jaunzeme

48230140

Send epost

Driftsleder for gravplassene

Djoerd van Kammen

41645853

Send epost

Sokneprest i Fjotland og Feda

Dag A. Kvarstein

97566101

Send epost

Administrasjonsleder

Turid Nedland

+4745631513

Send epost

Kirkeverge

Per Øistein Rogstad

41457584

Send epost

Organist i Fjotland og Feda

Ådne Svalastog

48286299

Send epost

Konsulent

Sylvi Anita Vatland

45632339

Send epost

Gravplassarbeider

Thor Henning Vatland

47073657

Send epost

Kyrkjetenar i Fjotland kyrkje

Tom John Versland

94828476

Send epost