Kirkevalget 2023


Mandag 11. september er det kirkevalg, alle kirkemedlemmer over 15 år kan da være med å bestemme hvem som skal sitte i lokale menighetsråd og bispedømmeråd.

Du kan lese mer om de ulike listene til bispedømmerådsvalgtet i dette dokumentet om bispedømmerådsvalget.

Valglistene til menighetsrådsvalgene finner du på lenkene nedenfor:

Valgliste Feda menighetsråd

Valgliste Kvinesdal menighetsråd

Valgliste Fjotland sokneråd

Hvor og når kan du stemme?

Det blir mulighet til å forhåndsstemme fysisk på kirkekontoret i 10. august - 8. september fra kl 12-15.
Torsdag 31. august kl 15-20 blir det forhåndstemming i spisesalen på Menighetssenteret.

Det blir også forhåndsstemming etter gudstjenester:
Fjotland kyrkje 13. august
Feda kirke 20. august
Kvinesdal kirke 20. august

Digital forhåndsstemming
Nytt av året er muligheten til å forhåndsstemme digitalt Det er i perioden 10. august - 6. september. Da logger du deg på valgportalen på kirkevalg.no med bankId for å avlegge stemme.

Stemme på valgdagen
Kvinesdal sokn
Austerdalen valgkrets – Austerdalen skole kl 13-19
Vesterdalen valgkrets – Vesterdalen skole kl 13-19
Liknes valgkrets – Menighetssenteret kl 08-20
Øye valgkrets – Øye Grendehus kl 13-19

Feda sokn
Feda skole kl 13-19

Fjotland sokn
Kvinlog bedehus kl 13-19
Austerdalen valgkrets – Austerdalen skole kl 13-19

Tilbake