Årsmelding for Kvinesdal menighet


Søndag 19. mars har Kvinesdal menighet årsmøte etter gudstjenesten. 

Menighetsrådet har utarbeidet en årsmelding som er tilgjengelig her på nettsiden.

Trykk på denne lenken: Årsmelding for Kvinesdal menighet 2022.

Tilbake