Kvinesdal menighetsråd


Kvinesdal menighet har mottoet: For hele mennesket
 

Kvinesdal Menighetsråd har følgende medlemmer 2023-2027:

Ann-Kristin Røyseland, leder
Bjørn Andre Aagedal, nestleder
Åse Paulsen Skiftun, sekretær
MariAnn Nilsen
Inger Egenes Olsen
Ivar Egenes
Sverre Eftestøl
Aslak Kvinen Stene
Gunn Hanne Elvebakk, sokneprest

Varamedlemmer:
1. Anne Svindland
2. Marit Grøtteland
3. Margrethe Frank Stenvik
4. Anne Berit Gyland
5. Torhild Janny Meland

Årsmeldinger for Kvinesdal menighet i pdf format:

Årsmelding 2023 Kvinesdal menighet
Årsmeldng 2022 Kvinesdal menighet
Årsmelding 2021 Kvinesdal menighet
Årsmelding 2020 Kvinesdal menighet
Årsmelding 2019 Kvinesdal menighet
Årsmelding 2018 Kvinesdal menighet
Årsmelding 2017 Kvinesdal menighet
Årsmelding 2016 Kvinesdal menighet
Årsmelding 2015 Kvinesdal menighet
Årsmelding 2014 Kvinesdal menighet

 

Tilbake