Fjotland sokneråd


Fjotland sokneråd har følgjande medlemmer 2019-2023:

Marit Homme, leder
Lovise Jeanette Egeland Versland.
Espen Rogstad
Birgitte Kvinlaug
Sissel Eftestøl Harbakk
Siv Anita Kvinlaug Narvestad
Dag Arnulf Kvarstein, sokneprest
 

Vara:

Heidi Lindefjeld


Årsmeldinger i pdf format:

Årsmelding for Fjotland 2022
Årsmelding for Fjotland 2021
Årsmelding for Fjotland 2020
Årsmelding for Fjotland 2019
Årsmelding for  Fjotland 2018
Årsmelding for Fjotland 2017
Årsmelding for Fjotland 2016 
Årsmelding-for-fjotland-2015 
Årsmelding for Fjotland 2014

 

Tilbake