Fjotland sokneråd


Fjotland sokneråd har følgjande medlemmer 2023-27:

Espen Rogstad, leiar
Ingun Irlen Stakkeland, nestleiar
Sissel Eftestøl Harbakk
Tom Ove Mygland
Dag Arnulf Kvarstein, sokneprest

Vara:
1. Birger Bergeslien
2. Marit Homme
3. Birgitte Kvinlaug


Årsmeldinger i pdf format:

Årsmelding for Fjotland 2023
Årsmelding for Fjotland 2022
Årsmelding for Fjotland 2021
Årsmelding for Fjotland 2020
Årsmelding for Fjotland 2019
Årsmelding for  Fjotland 2018
Årsmelding for Fjotland 2017
Årsmelding for Fjotland 2016 
Årsmelding-for-fjotland-2015 
Årsmelding for Fjotland 2014

 

Tilbake