Dåp


Dåp er en stor begivenhet for dåpsbarnet og den nærmeste familie, men dåp er også en stor hendelse for hele menigheten. Når vi bærer et barn til dåpen, blir det en del av Guds kirke på jord. Meld barnet ditt til dåp, ved å klikke på denne lenken:

Vi ønsker velkommen til dåp i Kvinesdal. Det vanlige er at det skjer i den menigheten en bor, og det er i den menigheten barnet skal vokse opp og få del i trosopplæring. Noen velger også å ha dåp i den menigheten som en av foreldrene kommer fra.
Dersom det er noe dere lurer på omkring dåpen, er det hyggelig om de vil ta kontakt med oss. Du kan også lese mer om dåp, både av barn, ungdom og voksne på nettstedet til Den norske kirke.
I Kvinesdal har vi arbeidet mye med involvering i gudstjenestelivet. Det betyr at vi ønsker at flest mulig skal delta i gudstjenestene – ikke bare som tilhører – men gjennom ulike oppgaver ta aktivt del i gjennomføringen. Ved dåp synes vi det er flott om noen fra dåpsfølget ønsker å være med å bære inn dåpsvannet og dåpskluten i prosesjonen. Er det noen som ønsker det, synes vi det er flott om noen leses bibeltekstene om dåpen. Dette er også noe som sognepresten vil ta opp i dåpssamtalen som han har med alle dåpsforeldre før dåpen.

 

Aktuelle lenker:

Om dåp på nettstaden til Den norske kirke.

Å bære et barn til dåpen – en film om dåp

 

Tilbake