Gravferd/gravplass


 

Kirken har spilt en viktig rolle ved livets slutt for veldig mange. Her i Kvinesdal velger de fleste kirken ved begravelser.  I kirken har vi en liturgi og kan tilby en seremoni som er velprøvd og vil være en trygg vei å gå på, i et landskap som kan være krevende.

I Kvinesdal har vi begravelse i fra tre kirker og i fra et kapell.

Her kan du finne informasjon om grav og gravminner ved kirkegårdene i Kvinesdal kommune. Dersom du følger denne lenken, kan du lese mer om hvordan du skal gå fram når du skal skaffe et gravminne og stelle ei grav. Der finn du også de lokale kirkegårdsvedtektene. Vi har kirkegårder ved alle de fire kirkebyggene våre, Netlandsnes kapell, Fjotland kyrkje, Feda kirke og Kvinesdal kirke.

Det er en ny gravferdsliturgi som åpner opp for større deltagelse blant de pårørende i selve seremonien. På nettsiden til den norske kirke, finner du mer om gravferd i kirka.

I Kvinesdal har vi fire gravplasser: Feda, Kvinesdal, Fjotland og Netlandsnes. I menyen til venstre er det mulig å hente fram informasjon om kirkegårdene, og kart som viser hvordan feltene på gravplassene er plassert i forhold til hvernadre. Dersom du vil finne ut hvor en bestemt person er gravlagt, er det mulig å søke i gravregisteret vårt.

Aktuelle lenker:

1. Gravregister Kvinesdal
2. Skannede kirkebøker i digitalarkivet for Kvinesdal
3. Vedtekter for gravplassene
4.1. Gravkart Feda
4.2. Gravkart Kvinesdal
4.3. Gravkart Fjotland
4.4. Gravkart Netlandsnes

 

Tilbake