Ingen gudstjenester fram til 18. januar


Søndag 3. januar kom det nye nasjonale retningslinjer som gjør at gudstjenester og andre samlinger i menighetene blir avlyst de neste to ukene. Begravelser er unntatt fra dette. Det blir digitale gudstjenester 10. og 17. januar.

 

Kl 18.00 på søndag 3.janaur la regjeringen fram nye nasjonale retningslinjer. 

- Ingen gudstjenester eller andre samlinger i menighetene fram til og med 18. januar
- Begravelser kan gjennomføres som planlagt med inntil 50 til stede
- Minnesamvær må utgå.
- Egne dåpsgudstjenester kan gjennomføres med inntil 10 deltakere. Dette avtales med sokneprestene.

Vi håper og ber om at situasjonen må stabilsere seg, slik at vi igjen kan samles til gudstjenester og andre samlinger i menighetene,

Tilbake