Smittevernveileder

24. mars kom ny smittevernveileder for Den norske kirke. Den innebærer at vi ikke kan arrangere ordinære gudstjenester i kirkene eller uten...

Les mer

 

Lokal smittevernplan

Fra 23. juni ble det åpnet for inntil 200 ved gudstjenester. Les mer om vårt arbeid med smittevern.

Les mer