Sverre Lied blir sokneprest i Lyngdal


19. september har Sverre Elgvin Lied siste gudstjeneste som sokneprest i Fjotland og Feda. Kl 11 er det avskjedsgudstjeneste i Fjotland og samme dag kl 19 blir det avskjed i Feda kirke.

 

Sverre Elgvin Lied starter 1. oktober som sokneprest i Lyngdal. Vi takker for innsatsen i de fem årene han har vært sokneprest i Fjotland og Feda, og ønsker lykke til som sokneprest i Lyngdal. Søndag 19. september kl 11 har han siste gudstjeneste i Fjotland kyrkje. Samme dag kl 19 avslutter han tjenesten i Feda kirke.

Dag A. Kvarstein (59)  er seniorrådgiver ved Agder og Telemark bispedømme, er nå tilsatt som ny sokneprest i Fjotland og Feda av Agder og Telemark bispedømmeråd  i møte 6. september.

Tilbake