Synge jula inn


Tid: 15.12 kl. 16:00
Sted: Kvinesdal kirke
Kirketjener: Merete Breimoen
Kirkevert: Finn Aagedal, Andreas Aagedal
Klokker: Anne Mary Aagedal
Organist: Ådne Svalastog
Første lesetekst: Jes 35,1-10
Andre lesetekst: 1 Kor 3,18-23
Prekentekst: Matt 11,2-11
Dag i kirkeåret: 3sia
Offer til: Søndagsskolene lokalt

Tilbake